Jego Malusia

16 tekstów – auto­rem jest Je­go Ma­lusia.

Szu­kam szczęścia w gwiaz­dach, szu­kam od­po­wie­dzi w chmurach. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 września 2014, 09:19

Dla Niego.

Skry­ty w ciemności
Wdycham Twój zapach
Może otulę się nim do snu ?
Więc szu­kam blis­kości Two­jego ciała...
Więc wy­ciągam rękę, aby od­na­leźć Cię znów.
Lecz gdzieś zniknęłaś
.... i nie ma Cię tu. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 4 września 2014, 09:54

Nie war­to wie­rzyć w miłość, przy­jaźń, w ludzi, nie war­to wie­rzyć w nic co wy­myślił człowiek - bo wszys­tko to jest je­dynie iluzją w świecie pełnym samotności. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 czerwca 2014, 09:41

Naj­więcej mówią o miłości ci, którzy kochają najmniej. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 czerwca 2014, 10:12

Smak ust za­tarł czas, on już za­pom­niał oczu jej blask. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 marca 2014, 13:59

Niekochana.
Każdą myślą - niekochana.
Każdym słowem i spoj­rze­niem - niekochana.
Choć smut­kiem otu­lona, to wciąż sa­ma - niekochana.
A płat­ki róż zdążyły uschnąć.
Już nie is­tniejesz w je­go ser­cu. Niekochana. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 lutego 2014, 20:35

A prze­cież są oso­by piękniej­sze, mądrzej­sze, sil­niej­sze ode mnie. Ja na­tomiast tkwię uwieziona w stworzo­nym przez siebie więzieniu nies­pełnionych wyobrażeń. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 4 lutego 2014, 19:20

Muśnij war­ga­mi mą stęsknioną skórę, języ­kiem uwiedź me zmysły. Od­bierz rozsądek sil­ny­mi dłońmi i pro­wadź, pro­wadź w nieznane. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 lutego 2014, 20:34

Chciałabym nie pa­miętać pew­nych chwil, które dot­knąłeś swoimi palcami... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 2 lutego 2014, 17:04
Jego Malusia

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jego Malusia

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

23 stycznia 2015, 13:45scorpion sko­men­to­wał tek­st https://www.youtube.com/watch?v=bpOSxM0rNPM

23 stycznia 2015, 13:41Jego Ma­lusia do­dał no­wy tek­st https://www.youtube.com/watch?v=bpOSxM0rNPM

19 września 2014, 12:14Moreno sko­men­to­wał tek­st Szukam szczęścia w gwiaz­dach, [...]

19 września 2014, 11:56wdech sko­men­to­wał tek­st Szukam szczęścia w gwiaz­dach, [...]

19 września 2014, 11:48Moreno sko­men­to­wał tek­st Szukam szczęścia w gwiaz­dach, [...]

19 września 2014, 09:44wdech sko­men­to­wał tek­st Szukam szczęścia w gwiaz­dach, [...]

19 września 2014, 09:38R.A.K. sko­men­to­wał tek­st Szukam szczęścia w gwiaz­dach, [...]

19 września 2014, 09:35wdech sko­men­to­wał tek­st Szukam szczęścia w gwiaz­dach, [...]

19 września 2014, 09:19Jego Ma­lusia do­dał no­wy tek­st Szukam szczęścia w gwiaz­dach, [...]

4 września 2014, 17:18Zent sko­men­to­wał tek­st Dla Niego.